POLÍTICA DE PRIVACITAT

Corbmusic informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d'aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l'ús de corbmusic.cat i el lliurament de dades personals a persones menors d'edat.
Corbmusic tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de manera confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrats en un fitxer de Corbmusic, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com per a enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, serveis futurs personalitzats.

El simple fet d'enviar un usuari les seves dades de caràcter personal a Corbmusic suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu Corbmusic.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Corbmusic són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Corbmusic utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui'ns a info@corbmusic.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació i el contingut gràfic de les pàgines corbmusic.cat són propietat de EMO sistemes sl, la que es reserva tots els drets d'explotació, amb l'única excepció dels articles, quiz i opinions publicats en les pàgines web, que són propietat de cada autor individual, i en aquest cas es manifesta la seva autoria.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió total o parcial de la informació continguda en qualsevol que sigui la seva finalitat, sense expressa autorització de EMO sistemes sl

RESPONSABILITATS

Corbmusic no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador.
No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Corbmusic es compromet a la retirada o en el seu cas bloqueig d'aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.
Tampoc l'empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.

Així mateix, Corbmusic es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d'aquest, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
Ser usuari de la web de Corbmusic implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant aquesta web.
Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Corbmusic pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.
Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d'entrades.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.
Per a utilitzar el lloc web no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre.
En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzarà cookies per a recollir informació de caràcter personal.